Ελίνα Στρατίκη
ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣ
Δικηγόρος Αθηνών από το 2003
Ξένες Γλώσσες:
ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΙΣΠΑΝΙΚΑ
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ V.CARD
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η Ελίνα Στρατίκη είναι Ανώτερη Συνεργάτις στη Δικηγορική Εταιρεία KLC. Έχει σημαντική εμπειρία άνω των 12 ετών σε κάθε είδους υπόθεση M&A (συμπεριλαμβανομένων εγχώριων και διασυνοριακών συναλλαγών/υποθέσεων) και εν γένει σε διάφορα θέματα εταιρικού και εμπορικού δικαίου, εκπροσωπώντας τόσο ημεδαπούς όσο και αλλοδαπούς πελάτες, συμπεριλαμβανομένων και πολυεθνικών ομίλων.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Πανεπιστήμιο Αθηνών – Νομική Σχολή: Πτυχίο Νομικής Σχολής