Δανάη Σκεύη
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Δικηγόρος Αθηνών από το 2020
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η Δανάη Σκεύη είναι συνεργάτις στην Δικηγορική Εταιρεία KLC. Ασκεί ενεργό δικηγορία και εξειδικεύεται κυρίως στο δίκαιο των συμβάσεων και στο τραπεζικό δίκαιο. Έχει περιορισμένη εμπειρία στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή – Υποψήφια Διδάκτορας στον τομέα Αστικού Δικαίου

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή – Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (LL.M.) Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες 

Πτυχίο Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ

  • Μέλος ομάδας έργου – διενέργεια νομικού ελέγχου εκ μέρους fund για την απόκτηση πακέτου μη εξυπηρετούμενων δανείων ελληνικής συστημικής τράπεζας (2020 – σήμερα)
  • Μέλος ομάδας έργου – παροχή νομικών υπηρεσιών σε μέλος συμμετέχουσας κοινοπραξίας κατά τη διαδικασία πώλησης του 65% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. (2020 – σήμερα)
  • Μέλος ομάδας έργου – παροχή νομικών συμβουλών σε εγχώρια συστημική τράπεζα σε σχέση με την χρηματοδότηση για την ανάπτυξη τριών αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (2020 – σήμερα).