Αριάννα Χατζημάρκου
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Δικηγόρος Αθηνών από το 2020
Ξένες Γλώσσες:
EΛΛΗΝΙΚΑ, AΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η Αριάννα Χατζημάρκου είναι συνεργάτις στην Δικηγορική Εταιρεία KLC. Ασκεί ενεργό δικηγορία σε θέματα χρηματοδοτήσεων, τραπεζικού και εμπορικού δικαίου.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών του University College London (UCL)

Πτυχίο Νομικής Σχολής του Queen Mary University of London

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Φορολογικό Δίκαιο για Νομικούς

ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ

  • Μέλος της ομάδας της KLC που ενήργησε ως νομικός σύμβουλος ενός Ελληνικού πιστωτικού ιδρύματος αναφορικά με την αναχρηματοδότηση ύψους €38 εκατομμυρίων σε σχέση με την λειτουργία ενός αιολικού σταθμού συνολικής ισχύος 25,8 MW στην Εύβοια.
  • Μέλος της ομάδας της KLC που ενήργησε ως νομικός σύμβουλος ενός Ελληνικού πιστωτικού ιδρύματος αναφορικά με τη χρηματοδότηση ύψους €7 εκατομμυρίων για την κατασκευή δύο αιολικών σταθμών συνολικής ισχύος 5,28 MW στην Φθιώτιδα και στην Βοιωτία.
  • Μέλος της ομάδας της KLC που ενεργεί ως νομικός σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστριας του Ταμείου Υποδομών, κατά την υλοποίηση στην Ελλάδα των χρηματοπιστωτικών εργαλείων Infrastructure Fund of Funds («Infra FoF») με αντικείμενο την χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων, ενεργειακών έργων και ειδικότερα ΑΠΕ.
  • Μέλος της ομάδας που διενεργεί νομικούς ελέγχους εταιρειών ειδικού σκοπού που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ΑΠΕ στην Ελλάδα.