10 10

Μεταφορές

ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΒΑΘΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΕΙΑΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΧΟΥΜΕ ΕΜΠΛΑΚΕΙ ΕΝΕΡΓΑ ΣΕ ΕΝΑ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ.

Έχουμε αναπτύξει μια αναγνωρισμένη τεχνογνωσία σε έργα διεθνών μεταφορών και έργα υποδομής. Έχουμε παράσχει εξειδικευμένες υπηρεσίες και νομική υποστήριξη σε δημόσιους και ιδιώτες πελάτες αναφορικά με την διαπραγμάτευση, την σύνταξη και την εφαρμογή πολυσύνθετων συμβάσεων μεταφοράς, τον χρηματοδοτικό σχεδιασμό του έργου και τα ρυθμιστικά πλαίσια για τις πολυτροπικές (multimodal) μεταφορές, τις διαμεταφορές, το καθεστώς διαμετακόμισης μεταφορών (transit transportation), και την διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών.
Παρέχουμε επιπλέον συμβουλευτικές υπηρεσίες, προς τα Υπουργεία Μεταφορών σε περισσότερα από 10 κράτη μέλη, σχετικά με τα εθνικά και περιφερειακά πλαίσια της πολιτικής των μεταφορών , με τη σύνταξη νομοθετικών ρυθμίσεων στον τομέα των μεταφορών, και με την προσχώρηση και  εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων και συμφωνιών στον τομέα των μεταφορών.

ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ

 • νομικές και κανονιστικές μελέτες για όλους τους τρόπους μεταφοράς (οδικών, σιδηροδρομικών, θαλάσσιων, μέσω αγωγών, πολυτροπικών)
 • θεσμικές αναλύσεις και αναδιάρθρωση
 • ανάπτυξη σχεδίων πολιτικής, χαρτών και σχεδίων δράσεως
 • εκθέσεις αξιολόγησης αναφορικά με τις Ρυθμιστικές ανάγκες και επιπτώσεις
 • σύνταξη νομοθετικών ρυθμίσεων για όλους τους τρόπους μεταφοράς, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο
 • προσέγγιση της νομοθεσίας σύμφωνα με το Κοινοτικό Κεκτημένο (acquis communautaire)
 • σύνταξη διεθνών συμφωνιών και συμβάσεων που σχετίζονται με θέματα μεταφορών
 • επιτάχυνση των έργων ΣΔΙΤ στον τομέα των μεταφορών
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

Η εμπειρία μας περιλαμβάνει:

 • μελέτη σκοπιμότητας (feasibility study) για τις Ναυτικές Σημαίες στη λεκάνη της Κασπίας Θάλασσας
 • υποστήριξη για την ενσωμάτωση της Ουκρανίας στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών, το ΔΕΔ-Μ
 • συνδρομή κατά την εφαρμογή της Συμφωνίας για τις Κοινοτικές Μεταφορές (ΕΕ-TCA) στο Κόσσοβο
 • συμφωνία-πλαίσιο για την παροχή τεχνικής βοήθειας στις δικαιούχες χώρες του ευρωπαϊκού μέσου ειδικής στήριξης JASPERS – LOT 4 – Μεταφορές και Αστικές Υποδομές
 • συμβουλευτικές Υπηρεσίες κατά την Εκπόνηση ενός Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών για την Μητροπολιτική Περιοχή του Μπακού, στο Αζερμπαϊτζάν
 • ενοποίηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών και των Συνοριακών Σημείων Διέλευσης, Ουκρανίας και Λευκορωσίας
 • συνδρομή προς το Υπουργείο Μεταφορών της Ρουμανίας στο πλαίσιο της προετοιμασίας και της υλοποίησης διαγωνισμού συμβάσεων παραχώρησης για την κατασκευή Περιφερειακού Αυτοκινητοδρόμου στο Βουκουρέστι
 • προσχώρηση και εφαρμογή, από την Ουκρανία, των διεθνών συμφωνιών και συμβάσεων στον τομέα των μεταφορών
 • TACIS TRACECA Διευκόλυνση Εμπορίου και Θεσμική Ενίσχυση
 • TACIS TRACECA Κοινή Νομική Βάση για για Διαμετακομιστική Μεταφορά (Transit Transportation)
 • ειδικός Νομικός Σύμβουλος του Ελληνικού Δημοσίου για την παροχή νομικών συμβουλών αναφορικά με τα έξι έργα παραχώρησης για την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων – ΠΑΘΕ
 • παροχή ειδικών νομικών συμβουλών στην Εθνική Ναυτιλιακή εταιρεία του Καζακστάν, αναφορικά με την ανάπτυξή των δραστηριοτήτων της μέσα και έξω από την Κασπία Θάλασσα