1 10

Τράπεζες / Χρηματο-οικονομικές Υπηρεσίες

Η ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥΣ ,ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ.

Στην KLC έχουμε σημαντική πείρα εκπροσώπησης όλων των παραγόντων του χρηματοπιστωτικού τομέα συμπεριλαμβανομένων τραπεζών λιανικής τραπεζικής, εταιρειών venture capital , εταιρειών Διαχείρισης, αναπτυξιακών τραπεζών, εταιρειών παροχής επενδυτικών συμβουλών , εταιρειών υπηρεσιών πληρωμών κλπ. Έχουμε εκπροσωπήσει τους πελάτες αυτούς σε εγχώριες και διεθνείς συναλλαγές.

 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ

Η εμπειρία μας περιλαμβάνει:

  • σύσταση και λειτουργία δικτύων
  • αναδιάρθρωση επιχειρήσεων
  • αυξήσεις κεφαλαίων
  • χειρισμό θεμάτων εποπτείας και κανονιστικής συμμόρφωσης
  • εξαγορά επιχειρήσεων και απόκτηση ενεργητικού