Εκλογή νέων Εταίρων στην KLC

Από την 14η Ιουλίου 2014 τρεις συνεργάτες αποτελούν πλέον νέα μέλη της ομάδας των εταίρων της KLC. Πρόκειται για τους Ξενοφώντα Παπαγιάννη, Αλέξανδρο Τσιρίγο και Θοδωρή Λουκόπουλο.
Ο Ξενοφών Παπαγιάννης ήρθε από την Ernst &Young στην KLC το 2006 ως Ανώτερος Συνεργάτης. O Αλέξανδρος Τσιρίγος και ο Θοδωρής Λουκόπουλος έχουν ενταχθεί στην KLC από το 2001, έχοντας διαγράψει σε αυτή την επαγγελματική τους πορεία από ασκούμενοι δικηγόροι έως Ανώτεροι Συνεργάτες.
Ο Ξενοφών Παπαγιάννης έχει ειδικευτεί στο φορολογικό δίκαιο, έχει συμμετάσχει στον σχεδιασμό πολύπλοκων εταιρικών συναλλαγών ενώ έχει διατελέσει project manager σε μεγάλες και εξειδικευμένες αναθέσεις.
Ο Αλέξανδρος Τσιρίγος έχει πλούσιο βιογραφικό σε μεγάλα deals στους τομείς της ενέργειας, των εξαγορών, συγχωνεύσεων και αναδιαρθρώσεων ομίλων καθώς και σε διεθνείς διαιτησίες.
Ο Θοδωρής Λουκόπουλος, με σπουδές οικονομικών και νομικών, εργάστηκε αρχικά ως οικονομολόγος, ενώ στη συνέχεια και επί σειρά ετών έχει εκπροσωπήσει και συμβουλεύσει μεγάλες ελληνικές και πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρείες σε αντιδικίες βιομηχανικής ιδιοκτησίας και σε ζητήματα σχετικά με την κυκλοφορία φαρμακευτικών προϊόντων, ενώ έχει συμμετάσχει σε μεγάλα deals στον τομέα των εξαγορών.

Περισσότερες Επιτυχίες