Η ομάδα μας M&A συνέγραψε το αποκλειστικό κεφάλαιο για την Ελλάδα στο The In-House Lawyer International Comparative Guides

Το συγκεκριμένο Q&A παρέχει μία γενική εικόνα για το δίκαιο που διέπει τις συγχωνεύσεις και εξαγορές, το περιβάλλον και την διαδικασία των συναλλαγών, καθώς επίσης και τυχόν ειδικές καταστάσεις που ενδέχεται να προκύψουν στην Ελλάδα. Επιπλέον, καλύπτει θέματα σχετικά με τους τομείς της αγοράς, τις ρυθμιστικές αρχές, τη διαδικασία due diligence, την προστασία κατά τις διαπραγματεύσεις, τη δημοσιοποίηση, το εφαρμοστέο δίκαιο, τα καθήκοντα του διευθύνοντος καθώς και τους σημαντικούς παράγοντες που θα επηρεάζουν τη δραστηριότητα των συγχωνεύσεων και εξαγορών κατά τα επόμενα δύο χρόνια.
http://bit.ly/2q9fy6X

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ

Περισσότερες Επιτυχίες