Αντιδικίες: Εκτέλεση Αλλοδαπών Αποφάσεων στην Ελλάδα | Lexology Navigator Q&A

Η KLC Law Firm συνεχίζει να συνεισφέρει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στη διεθνή πλατφόρμα Lexology Navigator Q&A στο κεφάλαιο Αντιδικίες. Ο Εταίρος Αλέξανδρος Τσιρίγος, ο Ανώτερος Συνεργάτης Παναγιώτης Κρυστάλλης και ο Συνεργάτης Τάσος Κολλάς, από το τμήμα «Επίλυση Διαφορών – Αντιδικίες» της KLC, συμμετείχαν στη σύνταξη του κεφαλαίου «Ελλάδα-Αντιδικίες: Εκτέλεση Αλλοδαπών Αποφάσεων στην Ελλάδα», που δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα Lexology Navigator Q&A, ένα εργαλείο έρευνας που εμπεριέχει συγκριτικoύς και δομημένους οδηγούς παγκοσμίως με τη μορφή ερωταποκρίσεων σε διάφορους τομείς του δικαίου.
Για να διαβάσετε το κεφάλαιο «Ελλάδα-Αντιδικίες: Εκτέλεση Αλλοδαπών Αποφάσεων στην Ελλάδα» πατήστε εδώ.


Ο οδηγός αυτός παρέχεται προς διευκόλυνση του αναγνώστη και δεν συνιστά νομική συμβουλή.

 

Περισσότερες Επιτυχίες