Αντιδικίες: Εξελίξεις στο Ελληνικό Πολιτικό Δικονομικό Σύστημα | Chambers & Partners Practice guides

Η KLC Law Firm συνεχίζει να συνεισφέρει στo διεθνή οδηγό Chambers 2019 Guide στο κεφάλαιο Αντιδικίες. Ο Διευθύνων Εταίρος Παναγιώτης Τζιούμας συνέταξε το κεφάλαιο «Εξελίξεις στο Ελληνικό Πολιτικό Δικονομικό Σύστημα: Νόμος 4335/2015 και μεταγενέστερες τροποποιήσεις του Ελληνικού Κώδικα Πολιτικής Διαδικασίας», που δημοσιεύθηκε στον οδηγό Chambers and Partners.

Για να διαβάσετε το κεφάλαιο «Εξελίξεις στο Ελληνικό Πολιτικό Δικονομικό Σύστημα: Νόμος 4335/2015 και μεταγενέστερες τροποποιήσεις του Ελληνικού Κώδικα Πολιτικής Διαδικασίας» πατήστε εδώ.


Ο οδηγός αυτός παρέχεται προς διευκόλυνση του αναγνώστη και δεν συνιστά νομική συμβουλή.

Περισσότερες Επιτυχίες