Οι κ.κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας και Ξενοφών Παπαγιάννης συμμετείχαν στο συνέδριο «Athens Law Forum on Taxation»

Ο κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας, Οικονομολόγος και Ειδικός Σύμβουλος της KLC, και ο κ. Ξενοφών Παπαγιάννης, Εταίρος της KLC, συμμετείχαν ως ομιλητές στο συνέδριο «Athens Law Forum on Taxation», το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 21 Νοεμβρίου 2014 στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, υπό την αιγίδα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) και του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ΟΕΕ). Στόχος του συνεδρίου είναι η δημιουργία ενός ετήσιου θεσμού συνάντησης με επίκεντρο το φορολογικό σύστημα της χώρας. Ο κ. Κωνσταντίνος Κόλλιας και με την ιδιότητά του ως Προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, συμμετείχε ως βασικός ομιλητής στο 2ο πάνελ του συνεδρίου με θέμα «Προς ένα απλό και σταθερό φορολογικό πλαίσιο». Στην ομιλία του αναφέρθηκε στο γεγονός ότι απουσιάζει πλήρως η σταθερότητα στο φορολογικό πλαίσιο και τόνισε ότι απαιτείται συμφωνία του συνόλου του πολιτικού κόσμου, μια διακομματική συμφωνία – δέσμευση για τη σταθερότητα του φορολογικού πλαισίου. Ο κ. Ξενοφών Παπαγιάννης συμμετείχε στο 4o πάνελ του συνεδρίου με θέμα «Επίλυση φορολογικών διαφορών και προσφυγή στη δικαιοσύνη». Τα θέματα που καλύφθηκαν ήταν η Διοικητική διαδικασία - ενδικοφανής προσφυγή, η Δικαστική και η Προσωρινή προστασία.

Περισσότερες Επιτυχίες