Η KLC κηρύχθηκε οριστικός ανάδοχος του μεγαλύτερου επενδυτικού πρότζεκτ στο Ελληνικό

Μετά από διενέργεια δημόσιου διαγωνισμού, η KLC κηρύχθηκε οριστικός ανάδοχος και υπέγραψε στις 19.6.2018 σύμβαση με την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για την παροχή νομικών υπηρεσιών στη διαδικασία προετοιμασίας και υλοποίησης του Διεθνούς Διαγωνισμού για την Παραχώρηση Άδειας Λειτουργίας Επιχείρησης Καζίνο στον Μητροπολιτικό Πόλο του Ελληνικού- Αγίου Κοσμά. Βασικό έργο της KLC θα είναι η κατάρτιση κανονιστικών διατάξεων, η κατάρτιση της διακήρυξης του διαγωνισμού παραχώρησης της άδειας λειτουργίας Καζίνο στο Ελληνικό καθώς και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων κατά τη διάρκεια της διενέργειας του σχετικού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού και την υπογραφή της τελικής σύμβασης παραχώρησης.

Περισσότερες Επιτυχίες