Η KLC Law Firm χορηγός του Συνεδρίου του ΙΜΕΔΙΠΑ για τις Ιδιωτικοποιήσεις

Η KLC Law Firm συμμετείχε ως Χρυσός Χορηγός στο συνέδριο με θέμα «Ιδιωτικοποιήσεις: Νομικός και Οικονομικός Σχεδιασμός, Θεσμικές Επιπτώσεις, Πολιτική του Ανταγωνισμού» (“Privatizations: Legal and Economic Design, Institutional Implications, Competition Policy”), το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα (ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία), την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2011.
Το συνέδριο διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Μελετών Δικαίου και Πολιτικής Ανταγωνισμού (ΙΜΕΔΙΠΑ), με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου, του Ελληνικού Ινστιτούτου Κρατικών Ενισχύσεων και του Κέντρου Νομικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου UCL του Λονδίνου [Centre for Law, Economics and Society, UCL Faculty of Laws (CLES)]. Ο Δρ. Βασίλης Καραγιάννης, Ανώτερος Συνεργάτης της KLC Law Firm, συμμετείχε ως Εισηγητής στο Τέταρτο Panel του συνεδρίου, το οποίο αφορούσε τις επιπτώσεις του δικαίου του ανταγωνισμού στη διαδικασία της ιδιωτικοποίησης ("Competition law implications of the privatization process"). Στην παρουσίασή του αναφέρθηκε στα κριτήρια εφαρμογής των διατάξεων περί κρατικών ενισχύσεων στις ιδιωτικοποιήσεις, καθώς και στα ειδικότερα προβλήματα της διαγραφής χρεών και των κοινωνικών μέτρων (π.χ. χρηματοδότηση καθεστώτων πρόωρης συνταξιοδότησης) που συχνά τις συνοδεύουν. Στο συνέδριο παρευρέθησαν σημαντικοί παράγοντες που εμπλέκονται στην διαδικασία της ιδιωτικοποίησης, όπως κυβερνητικοί αξιωματούχοι, οικονομολόγοι, investment bankers και νομικοί που έχουν αναμειχθεί σε μεγάλες ιδιωτικοποιήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Περισσότερες Επιτυχίες