Συμμετοχή της KLC στο Διεθνές Συνέδριο «5th South East Europe Energy Dialogue» του ΙΕΝΕ

Ο Ανώτερος Συνεργάτης της KLC Law Firm στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, κ. Γιώργος Φτίκας συμμετείχε σε ένα απο τα πάνελ του Διεθνούς Συνέδριου «5th South East Europe Energy Dialogue», που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ) στην Θεσσαλονίκη στις 2 και 3 Ιουνίου 2011. Ειδικότερα, ο κ. Φτίκας συμμετείχε στην συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης της Πρώτης Ημέρας, με θέμα "Έργα στον Τομέα του Ηλεκτρισμού", και παρείχε μια σύντομη επισκόπηση της βουλγαρικής αγοράς των ΑΠΕ, μετά την έγκριση του νέου νόμου για τις ΑΠΕ τον Μάιο του 2011. Στην συζήτηση στρογγυλής τραπέζης συμμετείχε η κα Dana Duica, Διευθύντρια του Ρουμανικού Συνδέσμου Αιολικής Ενέργειας, ο Καθηγητής Mustafa Titis, Διευθυντής του Ενεργειακού Ινστιτούτου του Ερευνητικού Κέντρου Μαρμαρά της Τουρκίας, και ο κ. Κωνσταντίνος Παπαμιχαλόπουλος από την Δικηγορική Εταιρεία KGDI. Εστιάζοντας, φέτος, στο ειδικό θέμα «Electricity and Gas Infrastructure Priorities in S.E. Europe – Towards a Regional Market», ο «Ενεργειακός Διάλογος» του ΙΕΝΕ, χρησιμεύει ως μια πλατφόρμα κατάλληλη για την ανταλλαγή πληροφοριών και ιδεών, τη δικτύωση και τις συζητήσεις για τη διαμόρφωση της απαιτούμενης πολιτικής δράσης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξανόμενες παγκόσμιες και περιφερειακές ενεργειακές και περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Περισσότερες Επιτυχίες