Η KLC στο Workshop που διοργάνωσε το Young ICCA με θέμα “Cross-examination in International Arbitration”

H KLC συμμετείχε σε εκπαιδευτικό workshop με θέμα την εξέταση μαρτύρων στη διεθνή διαιτησία, το οποίο διοργανώθηκε με επιτυχία από το διεθνή οργανισμό Young International Council for Commercial Arbitration (Young ICCA). Η εκδήλωση χρηματοδοτήθηκε από την KLC και διεξήχθη στην Αθήνα στις 29 Ιουνίου 2018, στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαμεσολάβησης & Διαιτησίας.
O Εταίρος κ. Αλέξανδρος Τσιρίγος και ο Συνεργάτης κ. Τάσος Κολλάς, από το Τμήμα Επίλυσης Διαφορών-Διαιτησίας, παρευρέθηκαν στην εκδήλωση. Ο κ. Κολλάς συμμετείχε ως “cross-examiner” σε μια πολύ ενδιαφέρουσα εικονική δίκη διαιτησίας και διεξήγαγε, όπως και άλλοι συμμετέχοντες, direct, cross- and re-direct examination ενώ άλλοι συμμετέχοντες είχαν το ρόλο των μαρτύρων και του διαιτητικού δικαστηρίου.
To θέμα του workshop ήταν “Cross-Examination in International Arbitration” και περιλάμβανε επίσης παρουσιάσεις από έμπειρους επαγγελματίες σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές διεξαγωγής cross-examination σε διεθνή διαιτησία, βασικές ομιλίες και παρουσιάσεις επί του θέματος αυτού.

Περισσότερες Επιτυχίες