Η KLC εκπροσώπησε επιτυχώς πελάτη της πολυεθνικό φαρμακευτικό όμιλο σε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων

Η KLC εκπροσώπησε επιτυχώς πελάτη της πολυεθνικό φαρμακευτικό όμιλο σε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων εναντίον του με αίτημα την διακοπή κυκλοφορίας προιόντος λόγω ύπαρξης αντίστοιχου διπλώματος ευρεσιτεχνίας το οποίο προσέβαλε. Το Δικαστήριο αναγνώρισε πως παρά την ύπαρξη του Διπλώματος, ήταν πιθανή η ακυρότητά του λόγω έλλειψης των ουσιαστικών προϋποθέσεων του νέου ή/και της εφευρετικότητας και ως εκ τούτου απέρριψε την αίτηση.  Για περισσότερα βλ. Εφαρμογές Αστικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας, Τεύχος 12/2020 (Δεκέμβριος 2020, https://bit.ly/2Y2sIVB). 

Στοιχεία επικοινωνίας: 

Θεόδωρος Λουκόπουλος - Αναπληρωτής Διευθύνων Εταίρος

Θεώνη Φωτοπούλου - Ανώτερη Συνεργάτις 

Περισσότερες Επιτυχίες