Χρηματοδότηση ύψους €5 εκατομμυρίων σχετικά με αιολικό σταθμό ισχύος 2,35 MW

Το τμήμα Τραπεζικού Δικαίου και Χρηματοδοτήσεων της KLC ενήργησε ως νομικός σύμβουλος ενός Ελληνικού πιστωτικού ιδρύματος σε σχέση με την χρηματοδότηση ύψους €5 εκατομμυρίων αναφορικά με την κατασκευή και ανάπτυξη ενός αιολικού σταθμού συνολικής ισχύος 2,35 MW στην Τανάγρα.

Περισσότερες Επιτυχίες