Χρηματοδότηση ύψους €3 εκατομμυρίων για την εξαγορά εταιρείας που λειτουργεί φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 1,97 M

Το τμήμα Τραπεζικού Δικαίου και Χρηματοδοτήσεων της KLC ενήργησε ως νομικός σύμβουλος ενός Ελληνικού πιστωτικού ιδρύματος αναφορικά με τη χρηματοδότηση ύψους €3 εκατομμυρίων για την εξαγορά εταιρείας που  λειτουργεί και εκμεταλλεύεται έναν φωτοβολταϊκό σταθμό συνολικής ισχύος 1,97 MW στην Μαγνησία.

Περισσότερες Επιτυχίες