Αναγνώριση και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και διαιτητικών αποφάσεων του εξωτερικού δικαστηρίου στην Ελλάδα

Προσφάτως, αναγνωρίστηκε στην Ελλάδα απόφαση αμερικανικού δικαστηρίου η οποία επιδικάζει τιμωρητική αποζημίωση (punitive damages) 10 εκ. ευρώ, υψηλότερη μάλιστα από την επιδίκαση αποζημίωσης για τη θετική ζημία. Η συγκεκριμένη απόφαση είναι πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα, γιατί αφενός λαμβάνει υπόψη τα νομολογιακώς διαπλασθέντα κριτήρια σχετικά με την αντίθεση ή μη στη δημόσια τάξη και αφετέρου εστιάζει στην ad hoc αξιολόγηση της επίδικης διαφοράς και στα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης· δεν διστάζει να αναγνωρίσει τα punitive damages χωρίς να επικεντρώνεται μόνο στο ύψους τους για την αναγνώριση.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα πατώντας εδώ

Περισσότερες Επιτυχίες