Αναχρηματοδότηση ύψους €9 εκατομμυρίων σχετικά με φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 4,316 MW

Το τμήμα Τραπεζικού Δικαίου και Χρηματοδοτήσεων της KLC ενήργησε ως νομικός σύμβουλος ενός Ελληνικού πιστωτικού ιδρύματος σε σχέση με την αναχρηματοδότηση ύψους €9 εκατομμυρίων αναφορικά με την λειτουργία ενός φωτοβολταϊκού σταθμού συνολικής ισχύος 4,316 MW στην Φλώρινα.

Περισσότερες Επιτυχίες