10ο Συνέδριο του ΙΜΕΔΙΠΑ για την διεθνή Πολιτική και το Δίκαιο του ανταγωνισμού

O Δρ. Βασίλειος Καραγιάννης, επικεφαλής της ομάδας Eυρωπαϊκού Δικαίου & Ανταγωνισμού της KLC, παρουσίασε την εφαρμογή του άρθρου 101 ΣΛΕΕ στον αγροτικό τομέα στο 10ο Συνέδριο του ΙΜΕΔΙΠΑ για την διεθνή Πολιτική και το Δίκαιο του ανταγωνισμού.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ

Περισσότερες Επιτυχίες