12 15

Ιδιωτικοποιήσεις

ΕΠΙ ΣΕΙΡΑ ΕΤΩΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΩΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ (ΜΕΣΩ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ Η ΕΞΩΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΚΛΠ.) ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.

Η KLC υπήρξε πρωτοπόρος στην παροχή νομικών υπηρεσιών στον τομέα των ιδιωτικοποιήσεων με την επιτυχή ολοκλήρωση για λογαριασμό ιδιώτη επενδυτή της πρώτης ιδιωτικοποίησης κρατικής επιχείρησης στην Ελλάδα (ΑΓΕΤ Ηρακλής). Αποτελούμε μία από τις κορυφαίες επιλογές ξένων επενδυτών αλλά και του Ελληνικού Δημοσίου, ειδικά στο πλαίσιο της παρούσας συγκυρίας που χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη κινητικότητα στον τομέα των ιδιωτικοποιήσεων στην Ελλάδα. 

ΕΧΟΥΜΕ

Άριστη συνεργασία με όλους τους διεθνείς χρηματοοικονομικούς συμβούλους και τους φορείς του Ελληνικού Δημοσίου και είμαστε σε θέση να εντοπίζουμε και να αξιολογούμε ήδη από τα πρώιμα στάδια κάθε διαδικασίας ιδιωτικοποίησης τα κρίσιμα ζητήματα της συναλλαγής, να παρέχουμε άρτια νομική υποστήριξη κατά το στάδιο των πολύπλοκων και πολυμερών διαπραγματεύσεων και να προτείνουμε εφαρμόσιμες, αμοιβαίως αποδεκτές και πρωτότυπες, "εκτός πλαισίου" λύσεις σε δυσχερή νομικά ζητήματα.

 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 • Νομικός σύμβουλος της PQH, του ειδικού διαχειριστή των 16 ‘κακών’ τραπεζών στην Ελλάδα για τη διενέργεια διεθνούς διαγωνισμού με σκοπό την πώληση μισθωμένων περιουσιακών στοιχείων των υπό εκκαθάριση τραπεζών
 • Παροχή νομικών υπηρεσιών στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) για θέματα εταιρικού δικαίου
 • Νομικός σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ στη διαδικασία αξιοποίησης κρατικών ακινήτων
 • Νομικός σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης των Ελληνικών Ταχυδρομείων
 • Νομικός σύμβουλος σε κοινοπραξία κατά την εκ μέρους της συμμετοχή σε δημόσιο διαγωνισμό για την εκτέλεση κατασκευής και τη λειτουργία αεροδρομίου
 • Νομικός σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ για την αξιοποίηση ομάδων από μικρούς λιμένες και μαρίνες
 • Νομικός σύμβουλος του Ελληνικού Δημοσίου για την πιθανή πώληση των πιστωτικών δραστηριοτήτων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
 • Νομικός σύμβουλος του Ελληνικού Δημοσίου κατά την πώληση πλειοψηφικής συμμετοχής του στην ΕΤΒΑ προς την Τράπεζα Πειραιώς (αξία συναλλαγής 170 δισ. δρχ. – 500 εκατ. ευρώ)
 • Νομικός σύμβουλος μεγάλου ελληνικού ομίλου (σε συνεργασία με μεγάλη πολυεθνική εταιρεία πετρελαίων ) αναφορικά με την αγορά μειοψηφικής συμμετοχής στα Ελληνικά Πετρέλαια
 • Νομικός σύμβουλος της Ολυμπιακής Αεροπορίας στο πλαίσιο ιδιωτικοποιήσεων του ομίλου κατά την περίοδο 1998-2005
 • Νομικός σύμβουλος μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας τσιμέντων στην πρώτη ιδιωτικοποίηση που έγινε στην Ελλάδα του ομίλου τσιμεντοβιομηχανίας ΑΓΕΤ Ηρακλής (αξία συναλλαγής 114 δισ. δρχ. – 335 εκατ. ευρώ)