10 15

Εξαγορές & Συγχωνεύσεις

ΒΑΣΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ Η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΝΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΝΟΥΜΕ ΤΑΧΥΤΑΤΑ ΠΟΛΥΠΛΟΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΤΟΜΕΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΩΝ, ΣΥΧΝΑ, ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ.

Στην KLC διαθέτουμε μακρόχρονη πείρα και εξειδίκευση σε θέματα εξαγορών και συγχωνεύσεων.

ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ

Ολοκληρωμένη νομική υποστήριξη στους πελάτες μας, είτε ενεργούν ως υποψήφιοι αγοραστές είτε ως υποψήφιοι πωλητές, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον νομικό και φορολογικό σχεδιασμό της βέλτιστης δομής της σκοπούμενης συναλλαγής, την οργάνωση, προετοιμασία και διενέργεια του νομικού ελέγχου (due diligence) μέσω φυσικού ή ηλεκτρονικού αρχείου στοιχείων (data room), τη σύνταξη και επικαιροποίηση της έκθεσης νομικού ελέγχου (due diligence report) με διαβαθμιζόμενα επίπεδα ανάλυσης βάσει των αναγκών των πελατών, του είδους της συναλλαγής και του επιθυμητού κόστους, τη σύνταξη και διαπραγμάτευση των συμβατικών κειμένων (transaction documents) και εν γένει την παρακολούθηση της ολοκλήρωσης της συναλλαγής (closing).

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
M&A

M&A

 • Παροχή υπηρεσιών νομικού συμβούλου σε κορυφαία αλλοδαπή εταιρεία κατά την εξαγορά σημαντικής εγχώριας εταιρείας στον τομέα των φυσικών καλλυντικών
 • Παροχή υπηρεσιών νομικού συμβούλου στη ΔΕΗ Α.Ε. και στη συνέχεια στον Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) για τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό του δεύτερου από την πρώτη
 • Παροχή υπηρεσιών νομικού συμβούλου σε πρωτοπόρα εταιρεία στην Ελλάδα στην αγορά των γενόσημων φαρμάκων για την εξαγορά της από διεθνή όμιλο 
 • Παροχή υπηρεσιών νομικού συμβούλου σε κορυφαίας βιομηχανίας πετρελαίου για την πιθανή εξαγορά μιας πολυεθνικής εταιρείας παροχής λιανικής βενζίνης στην Ελλάδα
 • Παροχή υπηρεσιών νομικού συμβούλου στην εξαγορά μειοψηφικού πακέτου μετοχών ελληνικής εταιρείας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ελεγχόμενης από γαλλικό όμιλο και ελληνικό όμιλο
 • Παροχή υπηρεσιών νομικού συμβούλου σε κορυφαίο αλλοδαπό ενεργειακό όμιλο αναφορικά με την ενοποίηση των δραστηριοτήτων του με εκείνες μείζονος ελληνικού ομίλου πετρελαιοειδών με σκοπό την παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας
 • Παροχή υπηρεσιών νομικού συμβούλου σε μεγάλο ελληνικό κατασκευαστικό και ενεργειακό όμιλο με σημαντική διεθνή δραστηριότητα, ιδιαίτερα στα Βαλκάνια, στη Βόρεια Αφρική και στη Μέση Ανατολή, αναφορικά με επενδύσεις της στις χώρες αυτές μέσω σειράς εξαγορών και λοιπών συμφωνιών επιχειρηματικής συνεργασίας
 • Παροχή υπηρεσιών νομικού συμβούλου σε διεθνή κατασκευαστικό όμιλο αναφορικά με την εξαγορά των δραστηριοτήτων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ελληνικής εισηγμένης κατασκευαστικής εταιρείας 
 • Παροχή υπηρεσιών νομικού συμβούλου σε υποψήφιο επενδυτή κατά το νομικό έλεγχο και τη διαδικασία προσφορών εξαγοράς δικτύου σταθμών πώλησης πετρελαιοειδών μείζονος διεθνούς εταιρείας στην Ελλάδα
 • Παροχή υπηρεσιών νομικού συμβούλου σε μεγάλη εταιρεία εστίασης κατά την επιθετική εξαγορά της από μείζονα όμιλο τροφίμων
 • Παροχή υπηρεσιών νομικού συμβούλου σε εταιρεία κλινικών μελετών κατά την εξαγορά μιας από τις πρωτοπόρες εταιρείες στον τομέα της παροχής υπηρεσιών οργάνωσης κλινικών μελετών στην Ουγγαρία
 • Παροχή υπηρεσιών νομικού συμβούλου κορυφαίου ομίλου στον τομέα των δορυφορικών επικοινωνιών κατά την εξαγορά των δραστηριοτήτων σε Κύπρο και Ελλάδα εταιρείας παροχής υπηρεσιών δορυφορικής επικοινωνίας σε πλοία
 • Παροχή υπηρεσιών νομικού συμβούλου ιδιωτών επενδυτών σε θέματα νομικού ελέγχου και σχεδιασμού της συναλλαγής αναφορικά με χρηματοδοτούμενη εξαγορά (LBO) εταιρείας ανάπτυξης φωτοβολταϊκών έργων στην Ελλάδα
 • Παροχή υπηρεσιών νομικού συμβούλου σε κορυφαία τράπεζα της Ελλάδας για την «επιθετική» εξαγορά άλλης μεγάλης τράπεζας της χώρας