7 15

Δίκαιο Περιβάλλοντος | Πολεοδομία | Χωροταξία

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Η ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ Η ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ, ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΟΛΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ.

Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας παρέχουν νομική υποστήριξη σε κάθε πτυχή του περιβαλλοντικού, του χωροταξικού ή του πολεοδομικού δικαίου.

ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ

Νομική υποστήριξη κατά τη σύνταξη μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για βιομηχανικές, λατομικές, κατασκευαστικές, τουριστικές κ.ά. δραστηριότητες. Παρέχουμε νομικές συμβουλές ως προς περιβαλλοντικά ζητήματα προγραμμάτων αξιοποίησης ακινήτων. Παρέχουμε νομικές υπηρεσίες για την αξιοποίηση ακινήτων σε συμφωνία με τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, στο πλαίσιο γενικών πολεοδομικών σχεδίων και σχεδίων πόλεως, ζωνών οικιστικού ελέγχου, σχεδίων για την προστασία ορεινών όγκων, ρυθμιστικών σχεδίων κοκ. Παρέχουμε νομική υποστήριξη για την έκδοση αδειών δόμησης κάθε είδους δραστηριοτήτων, αλλά και για την τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών σύμφωνα με τον ν. 3843/2010, τον ν. 4014/2011 και τον 4178/2013.

Εκπροσωπούμε φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού αλλά και του δημόσιου τομέα για την άσκηση ενδίκων μέσων και ενστάσεων κατά περιβαλλοντικών ρυθμίσεων καθώς και κατά σχεδίων πόλεως και πολεοδομικών μελετών, γενικών πολεοδομικών σχεδίων, πράξεων εφαρμογής, πράξεων προσκύρωσης και αναλογισμού αποζημιώσεων, οικοδομικών αδειών, αλλά και για τον προσδιορισμό αποζημίωσης επί ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων.

 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ | ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 • Εκπροσώπηση του Δήμου Σαρωνικού ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας σε αίτηση ακυρώσεως της απόφασης περί περιβαλλοντικών όρων της εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Γερακίνας
 • Εκπροσώπηση του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) σε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων λόγω προβαλλομένης περιβαλλοντικής βλάβης εξ αιτίας της Γραμμής Μεταφοράς και του Υποσταθμού Νέας Μάκρης
 • Γνωμοδότηση για τη δυνατότητα αξιοποίησης δασικής έκτασης που έχει απαλλοτριωθεί υπέρ ΑΕΙ, από τον ΑΔΜΗΕ
 • Εκπροσώπηση φυσικών προσώπων ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας (Ολομέλεια) σε αίτησης ακυρώσεως της απόφασης περί περιβαλλοντικών όρων της ανάπλασης της οδού Πανεπιστημίου (Rethink Athens)
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου σε μεγάλη εταιρεία τουριστικών θερέτρων για την υλοποίηση στρατηγικής επένδυσης στον τομέα του τουρισμού (εκπόνηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) καθώς και του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ)
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου στην εταιρεία ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. για τον νομικό έλεγχο 5 σχεδιαζόμενων αιολικών σταθμών στην Άνδρο (νομικό πλαίσιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, περιβαλλοντικές και χωροταξικές δεσμεύσεις, διαδικασία αδειοδότησης) και την αγορά των σταθμών αυτών μέσω σύμβασης μεταβίβασης μετοχών
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου σε εταιρεία εκμετάλλευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τον νομικό έλεγχο (νομικό πλαίσιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, περιβαλλοντικές και χωροταξικές δεσμεύσεις, διαδικασία αδειοδότησης) και την αγορά 4 αιολικών πάρκων μέσω σύμβασης μεταβίβασης μετοχών
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου σε εταιρείες εκμετάλλευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την αδειοδότηση και την εξέταση των χωροταξικών, πολεοδομικών και περιβαλλοντικών δεσμεύσεις εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου στον επιλεγέντα επενδυτή στις διαπραγματεύσεις με το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος σχετικά με την εκπόνηση σχεδίου προεδρικού διατάγματος (ΕΣΧΑΔΑ) για την έκταση του ΑΣΤΕΡΑ Βουλιαγμένης
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου στο ΤΑΙΠΕΔ σχετικά με τις δυνατότητες αξιοποίησης δημοσίων ακινήτων από την πλευρά της χωρικής οργάνωσης, των χρήσεων γης και των όρων και περιορισμών δόμησης
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου στο ΤΑΙΠΕΔ αναφορικά με πρόταση τροποποίησης του ν. 3986/2011 για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας από πολεοδομική σκοπιά
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου στο ΤΑΙΠΕΔ σχετικά με την αξιοποίηση μικρών λιμένων και μαρίνων από την πλευρά της χωρικής οργάνωσης, των χρήσεων γης και των όρων και περιορισμών δόμησης
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου σε εταιρεία ξενοδοχειακών υπηρεσιών για τον νομικό έλεγχο και την εξαγορά ξενοδοχειακής επιχείρησης (χωροταξικές, πολεοδομικές και περιβαλλοντικές δεσμεύσεις του ακινήτου, ζητήματα οικοδομικών αδειών)
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου σε μεγάλη φαρμακοβιομηχανία για τις δυνατότητες αξιοποίησης από πολεοδομική σκοπιά ακινήτου στην προστατευόμενη περιοχή (Ζ.Ο.Ε.) της Λαυρεωτικής
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου σε βρετανικό επενδυτικό οίκο σχετικά με ζητήματα περιβάλλοντος και πολεοδομίας του επιχειρηματικού πάρκου/εμπορικού κέντρου Γυαλού (Ανατολική Αττική), του εμπορικού πάρκου Escape στο Ίλιον (Δυτική Αττική) και του εμπορικού κέντρου Vaso Mare (Πάτρα)
 • Εκπροσώπηση του Δήμου Καρπενησίου σε διοικητική προσβολή κι αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Καρπενησίου
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου σε κορυφαία εταιρεία χαλυβουργίας σχετικά με τη διαδικασία εκπόνησης πολεοδομικής μελέτης και πράξης εφαρμογής για περιοχή ΒΙ.ΠΕ. στον ν. Αττικής
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου σε μεγάλη βιομηχανία συσκευασιών κατά τη διαδικασία εκπόνησης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου σε κορυφαία εταιρεία σχετικά με ζητήματα σχεδιασμού επιχειρηματικού πάρκου/εμπορικού κέντρου στον ν. Αττικής
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου σε Μη Κυβερνητική Οργάνωση σχετικά με τη χωροθέτηση και τον καθορισμό ειδικών όρων δόμησης Κέντρου Προστασίας Ειδών Άγριας Πανίδας στην προστατευόμενη περιοχή (Ζ.Ο.Ε.) της Λαυρεωτικής
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου σε ιδιώτες με σκοπό την άρση ρυμοτομικών ή άλλων απαλλοτριώσεων ή τον προσδιορισμό αποζημίωσης επί αναγκαστικής απαλλοτρίωσης
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου σε φυσικά και νομικά πρόσωπα σχετικά με την επιβολή προστίμων αυθαιρέτων και τις διαδικασίες τακτοποίησης αυθαιρέτων με τον ν. 3843/2010, τον ν. 4014/2011 και τον ν. 4178/2013
 • Παροχή νομικών υπηρεσιών σε ιδιώτη επενδυτή για ζητήματα αιγιαλού
 • Εκπροσώπηση ιδιωτών σε αιτήσεις ακυρώσεως πράξεων περί του σχεδιασμού περιφερειακής οδού στη Μυτιλήνη
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου σε μεγάλη εταιρεία εκμετάλλευσης λατομείων και παραγωγής σκυροδέματος για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων της εκμετάλλευσης λατομείων και της εγκατάστασης ή και λειτουργίας μονάδων παραγωγής σκυροδέματος
 • Εκπροσώπηση κορυφαίας εταιρείας παραγωγής τσιμέντου σε προσφυγές κατά πράξεων επιβολής κυρώσεων για προβαλλόμενες παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας
 • Εκπροσώπηση μεγάλης εταιρείας εκμετάλλευσης λατομείων και παραγωγής σκυροδέματος ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας σε αιτήσεις ακυρώσεως πράξεων περί περιβαλλοντικών όρων μονάδων της
 • Παροχή νομικών υπηρεσιών σε κορυφαία εταιρεία παραγωγής τσιμέντου ως προς ζητήματα χωροταξίας και αστικών αναπλάσεων, αδειών, δασών, προστίμων, απαλλοτριώσεων κ.λπ.
 • Εκπροσώπηση κορυφαίας εξορυκτικής εταιρείας ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας σε αιτήσεις ακυρώσεως πράξεων περί περιβαλλοντικών όρων για μεταλλευτικές δραστηριότητες αυτής
 • Εκπροσώπηση ιδιωτών ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας σε αιτήσεις ακυρώσεως αδειών για την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας
 • Παροχή νομικών συμβουλών στο Ελληνικό Δημόσιο (ΥΠΕΧΩΔΕ) αναφορικά με περιβαλλοντικά θέματα της κατασκευής του αυτοκινητοδρόμου Πατρών-Θεσσαλονίκης (ΠΑΘΕ)
 • Παροχή νομικών συμβουλών σε κορυφαία εταιρεία κατασκευής, λειτουργίας και διαχείρισης αεροδρομίου για περιβαλλοντικά ζητήματα
 • Παροχή νομικών υπηρεσιών σε κορυφαία τράπεζα αναφορικά με περιβαλλοντικά και πολεοδομικά ζητήματα εμπορικού (The Mall Athens) και οικιστικού κέντρου