8 15

Ευρωπαϊκό Δίκαιο & Ανταγωνισμός

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΤΥΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΘΕΜΙΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

Εκπροσωπούμε πελάτες μας ενώπιον των ενωσιακών δικαστηρίων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα ελεύθερου ανταγωνισμού, ιδίως δε κρατικών ενισχύσεων∙ προβαίνουμε σε γνωστοποιήσεις ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα ελέγχου συγκεντρώσεων επιχειρήσεων∙ εκπροσωπούμε τους πελάτες μας ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού και άλλων ρυθμιστικών αρχών σε περιπτώσεις εικαζόμενων οριζόντιων και κάθετων συμπράξεων περιοριστικών του ανταγωνισμού και καταχρήσεων δεσπόζουσας θέσης.

Η εταιρεία μας εκπροσωπεί επιχειρήσεις ενώπιον δικαστηρίων σε διαφορές αποζημίωσης από παραβιάσεις του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού ή σε διαφορές από αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού, καθώς και σε υποθέσεις αθέμιτου ανταγωνισμού.

Παρέχουμε συμβουλές σε ιδιώτες ως προς ζητήματα ελεύθερου ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο νομικών ελέγχων που τελούνται σε περιπτώσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων, καθώς και στο ελληνικό Δημόσιο ή σε άλλους δημόσιους φορείς ως προς τα ίδια ζητήματα σε διαδικασίες αποκρατικοποιήσεων ή απελευθέρωσης της αγοράς.

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ KLC 

Εκδίδει ανελλιπώς από το 2014 έως σήμερα δυο εταιρικές εκδόσεις δικαίου του ανταγωνισμού και ρυθμισμένων αγορών, το Competition & Regulation Report (C&RR) και το C&RR Commentaries.

 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου σε κορυφαία αλλοδαπή επιχείρηση σχετικά με θέματα κρατικών ενισχύσεων για την αναδιοργάνωση μείζονος επιχείρησης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου σε αλλοδαπή χρηματοοικονομική εταιρεία σχετικά με θέματα ελεύθερου ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο εξαγοράς μεγάλης επιχείρησης του κλάδου των καλλυντικών, παραφαρμακευτικών προϊόντων και ειδών πολυτελούς διατροφής
 • Εκπροσώπηση κορυφαίας πολυεθνικής κατασκευαστικής επιχείρησης ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού για θέματα οριζόντιας σύμπραξης (καρτέλ)
 • Εκπροσώπηση κορυφαίας ελληνικής επιχείρησης σε καταγγελία ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με κρατική ενίσχυση σε ανταγωνιστή της
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου στη ΔΕΗ κι εν συνεχεία στον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) σχετικά με θέματα ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων κατά τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό του τελευταίου
 • Εκπροσώπηση φαρμακευτικών εταιρειών για υποβολή στοιχείων στην Επιτροπή Ανταγωνισμού στο πλαίσιο αυτεπάγγελτου κλαδικού ελέγχου
 • Παροχή νομικών υπηρεσιών σε φαρμακευτική εταιρεία για υποβολή στοιχείων στο πλαίσιο κλαδικής έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για υπόθεση παρεμπόδισης εισόδου στην αγορά γενoσήμων φαρμάκων
 • Διενέργεια σεμιναρίου προγράμματος συμμόρφωσης σε στελέχη σημαντικής επιχείρησης παραγωγής ειδών υγιεινής
 • Εκπροσώπηση εταιρειών παροχής υπηρεσιών πολυμεσικής πληροφόρησης σε καταγγελία ενώπιον της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων για υπόθεση κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης
 • Εκπροσώπηση επιχείρησης του κλάδου των απολυμάνσεων σε πλήθος αντιδικιών για θέματα αθέμιτου ανταγωνισμού ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων
 • Εκπροσώπηση κορυφαίας αλλοδαπής εκδοτικής επιχείρησης ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου στο Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) αναφορικά με θέματα κρατικών ενισχύσεων κατά την αξιοποίηση μικρών λιμένων και μαρίνων
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου στο ΤΑΙΠΕΔ αναφορικά με θέματα κρατικών ενισχύσεων και ανταγωνισμού κατά την ιδιωτικοποίηση των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ)
 • Υπηρεσίες νομικού συμβούλου στο Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Οικονομικών) αναφορικά με θέματα κρατικών ενισχύσεων κατά τον διαχωρισμό των εμπορικών δραστηριοτήτων του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων
 • Εκπροσώπηση κορυφαίας ελληνικής εταιρείας τροφίμων ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων σε διαφορά σχετική με συμβάσεις διανομής
 • Εκπροσώπηση κορυφαίας εταιρείας συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας σε διαφορές ως προς τις εξουσίες των δημιουργών
 • Εκπροσώπηση μεγάλης εταιρείας εστίασης σε αντιδικίες σχετικές με ζητήματα ανταγωνισμού
 • Εκπροσώπηση κορυφαίας ναυπηγικής βιομηχανίας ενώπιον του Δικαστηρίου της Ένωσης για υπόθεση παράνομων και καταχρηστικών κρατικών ενισχύσεων