Διακρίσεις & Βραβεία

ΤΙ ΛΕΝΕ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΔΗΓΟΙ

International Financial Law Review

INTERNATIONAL FINANCIAL LAW REVIEW

Ο διεθνής νομικός οδηγός “International Financial Law Review (IFLR)” συστήνει την KLC στους τομείς των Τραπεζών καθώς και Εξαγορών και Συγχωνεύσεων για το έτος 2016.

 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ
The Legal 500

THE LEGAL 500

TOP TIER

Ο Διεθνής Νομικός Οδηγός “The Legal 500”, στα πλαίσια της αξιολόγησης των Ελληνικών δικηγορικών εταιρειών για το έτος 2016, κατατάσσει την KLC ως εταιρεία Πρώτης Επιλογής (TOP TIER FIRM) στον τομέα των Αντιδικιών- Διαιτησιών στην Ελλάδα. Η KLC Law Firm κατατάσσεται επίσης στην δεύτερη θέση (2nd Tier) στους τομείς της Ενέργειας, Εταιρειών, Εξαγορών και Συγχωνεύσεων, Ιδιωτικοποιήσεων, Διανοητικής Ιδιοκτησίας και Εργατικού Δικαίου. Στην τρίτη θέση (3rd Tier), η KLC Law Firm κατατάσσεται στους τομείς των Τραπεζών, Κεφαλαιαγοράς και Χρηματοδοτήσεων, Ευρωπαϊκού Δικαίου και Ακίνητης Περιουσίας και Κατασκευών. Στην τέταρτη θέση (4th Tier) κατατάσσεται η KLC στον τομέα του Φορολογικού Δικαίου.

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ
Global Law Experts

GLOBAL LAW EXPERTS

Η KLC βραβεύτηκε από το διεθνή Νομικό Οδηγό Global Law Experts για το έτος 2016 ως:
- Δικηγορική Εταιρεία της Χρονιάς στην Ελλάδα στον τομέα των Τραπεζών και Χρηματοδοτήσεων
- Δικηγορική Εταιρεία της Χρονιάς στην Ελλάδα στον τομέα των Ιδιωτικοποιήσεων
- Δικηγορική Εταιρεία της Χρονιάς στην Ελλάδα στον τομέα του Ανταγωνισμού

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ
The Legal 500

THE LEGAL 500

TOP TIER

Ο Διεθνής Νομικός Οδηγός “The Legal 500”, στα πλαίσια της αξιολόγησης των Ελληνικών δικηγορικών εταιρειών για το έτος 2015, κατατάσσει την KLC ως εταιρεία Πρώτης Επιλογής (TOP TIER FIRM) στον τομέα των Αντιδικιών- Διαιτησιών στην Ελλάδα. Η KLC Law Firm κατατάσσεται επίσης στην δεύτερη θέση (2nd Tier) στους τομείς της Ενέργειας, Εταιρειών, Εξαγορών και Συγχωνεύσεων, Ιδιωτικοποιήσεων, Διανοητικής Ιδιοκτησίας και Εργατικού Δικαίου. Στην τρίτη θέση (3rd Tier), η KLC Law Firm κατατάσσεται στους τομείς των Τραπεζών, Κεφαλαιαγοράς και Χρηματοδοτήσεων, Ευρωπαϊκού Δικαίου και Ακίνητης Περιουσίας και Κατασκευών. Στην τέταρτη θέση (4th Tier) κατατάσσεται η KLC στον τομέα του Φορολογικού Δικαίου.

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ
International Financial Law Review

INTERNATIONAL FINANCIAL LAW REVIEW

IFLR 1000

Ο διεθνής νομικός οδηγός “International Financial Law Review” (IFLR 1000) συστήνει την KLC Law Firm στους τομείς των Τραπεζών καθώς και Εξαγορών και Συγχωνεύσεων για το έτος 2014.

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ
The Legal 500

THE LEGAL 500

TOP TIER

Ο Διεθνής Νομικός Οδηγός “The Legal 500”, στα πλαίσια της αξιολόγησης των Ελληνικών δικηγορικών εταιρειών για το έτος 2014, κατατάσσει την KLC ως εταιρεία Πρώτης Επιλογής (TOP TIER FIRM) στον τομέα των Ιδιωτικοποιήσεων και Αντιδικιών- Διαιτησιών στην Ελλάδα. Η KLC Law Firm κατατάσσεται επίσης στην δεύτερη θέση (2nd Tier) στους τομείς της Ενέργειας, Εταιρειών, Εξαγορών και Συγχωνεύσεων, Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Ακίνητης Περιουσίας και Κατασκευών καθώς και Εργατικού Δικαίου. Στην τρίτη θέση (3rd Tier), η KLC Law Firm κατατάσσεται στους τομείς των Τραπεζών, Κεφαλαιαγοράς και Χρηματοδοτήσεων, καθώς και Ευρωπαϊκού Δικαίου.

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ