Οικονομική Ενίσχυση σε Πληγείσες Επιχειρήσεις

Δημοσιεύθηκε η υπ’ αρ. Α 1076/2020 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ Β' 1135/02-04-2020) για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή του άρθρου τρίτου της ΠΝΠ (ΦΕΚ Α' 75/30.03.2020), με το οποίο προβλέφθηκε η δυνατότητα χορήγησης σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της...
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ